FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
  Zapraszamy do siedziby - ul. Daszyńskiego 29 w Bogatyni!
 • Jeden z wielu węzłów cieplnych firmy APV
 • Promocja na badania termowizyjne!
  Skorzystaj z naszej promocji. Kliknij po więcej informacji
 • Jeden z wielu węzłów cieplnych firmy APV
 • Bądź na bieżąco! Wprowadzamy nowe usługi! Otrzymuj powiadomienia SMS-em!
 • Nasza firma otrzymała nominację do Ekostrateg 2017!

WYCIĄG Z TARYFY DLA CIEPŁA

PEC S.A. W BOGATYNI

Taryfa dla ciepła zatwierdzona została decyzją Prezesa URE nr OWR.4210.14.2019.2018.264.XVIII.MK z dnia 12.06.2019r.

 

1. Podział odbiorców na grupy taryfowe

 • Grupa A – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy i węzłów cieplnych odbiorcy,
 • Grupa B – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych sprzedawcy.

 

2. Ceny i stawki opłat

1. Rodzaje oraz wysokość stawek opłat sprzedawcy

GRUPA A

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość stawek opłat netto

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

46 911,97

rata miesięczna

3 909,33

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

18,19

GRUPA B

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość stawek opłat netto

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

63 188,97

rata miesięczna

5 265,75

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

25,44

 Ustalone wyżej stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). 

W odniesieniu do nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Rodzaje cen i stawek opłat dostawcy ciepła

Rozliczenia z odbiorcami, z którymi zawarto umowy sprzedaży ciepła będą uwzględniały również:

 • cenę ciepła (w zł/GJ),
 • cenę za zamówioną moc cieplną  (w zł/MW),
 • cenę nośnika ciepła dostarczanego do napełniania i uzupełniania jego ubytków w instalacjach odbiorczych (w zł/m3),
 • stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe (w zł/MW),
 • stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe (w zł/ GJ),

ustalone w taryfie dostawcy ciepła – grupa taryfowa W1.

3. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

W przypadku przyłączenia odbiorców, spełniających warunki określone w art. 7 ust. 5  ustawy, stosowane będą następujące stawki opłat za przyłączenie do sieci:

Rodzaj przyłączaJednostka miaryStawka opłaty
netto

DN 25

zł/m

223,95

DN 32

zł/m

246,25

DN 40

zł/m

264,24

 

Ustalone wyżej stawki opłat za przyłączenie nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Stawki opłat  obowiązują od 15.07.2019 roku.

 

 

taryfa 1

Attachments:
Download this file (wyciag.pdf)Wyciąg taryfy[ ]589 kB

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni informuje, że  decyzją Prezesa URE nr OWR-4210-46/2016/264/XVI-A/DB z dnia 16.12.2016 roku, została zatwierdzona  Taryfa dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni.

W związku z powyższym z dniem 04.01.2017 roku  wprowadza się w rozliczeniach z odbiorcami ciepła stawki opłat zgodne z powyższą decyzją.

 

Attachments:
Download this file (nowa_taryfa_2017.pdf)nowa_taryfa_2017.pdf[Nowa Taryfa Cieplna]113 kB

Awarie

Pogotowie ciepłownicze

TEL. 075 77 31 070 lub 993 lub 697 866 484
Awarie dotyczące systemu cieplnego zgłaszać należy
na Pogotowie Ciepłownicze.
Godziny pracy Pogotowia Ciepłowniczego:
W okresach zimowych - przez 7 dni w tygodniu całodobowo (w tym w święta)
W okresach letnich - przez 7 dni w tygodniu
w godz. 7.00-22.00

kazdy cieplo