FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
  Zapraszamy do siedziby - ul. Daszyńskiego 29 w Bogatyni!
 • Jeden z wielu węzłów cieplnych firmy APV
 • Promocja na badania termowizyjne!
  Skorzystaj z naszej promocji. Kliknij po więcej informacji
 • Jeden z wielu węzłów cieplnych firmy APV
 • Bądź na bieżąco! Wprowadzamy nowe usługi! Otrzymuj powiadomienia SMS-em!
 • Nasza firma otrzymała nominację do Ekostrateg 2017!

 Akcjonariuszami Spółki są:

 • PGE Energia Ciepła S.A. objęła 101.036 (słownie: sto jeden tysięcy trzydzieści sześć) sztuk akcji po 100,00 zł. (słownie: sto złotych) każda, na kwotę 10.103.600,00 zł. (słownie: dziesięć milionów sto trzy tysiące sześćset złotych)
 • Gmina i Miasto Bogatynia objęła 188.250 (słownie sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji po 100,00 zł. (słownie: sto złotych) każda, na kwotę 18.825.000,00 zł. (słownie: osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Awarie

Pogotowie ciepłownicze

TEL. 075 77 31 070 lub 993 lub 697 866 484
Awarie dotyczące systemu cieplnego zgłaszać należy
na Pogotowie Ciepłownicze.
Godziny pracy Pogotowia Ciepłowniczego:
W okresach zimowych - przez 7 dni w tygodniu całodobowo (w tym w święta)
W okresach letnich - przez 7 dni w tygodniu
w godz. 7.00-22.00

kazdy cieplo