FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
  Zapraszamy do siedziby - ul. Daszyńskiego 29 w Bogatyni!
 • Jeden z wielu węzłów cieplnych firmy APV
 • Promocja na badania termowizyjne!
  Skorzystaj z naszej promocji. Kliknij po więcej informacji
 • Jeden z wielu węzłów cieplnych firmy APV
 • Bądź na bieżąco! Wprowadzamy nowe usługi! Otrzymuj powiadomienia SMS-em!
 • Nasza firma otrzymała nominację do Ekostrateg 2017!

         Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. jako spółka prawa handlowego powołana została w 1996 r. przez  BOT Elektrownię Turów S.A. (aktualnie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie) i Gminę i Miasto Bogatynia. Powstanie specjalistycznej firmy ciepłowniczej, było pierwszym krokiem w procesie odbudowy systemu cieplnego miasta, który nie tylko się nie rozwijał, ale wręcz pogłębiała się jego systematyczna zapaść techniczna. Dotychczasowi dysponenci ciepła traktowali rozdział energii cieplnej jako dodatkowe obowiązki nie związane z profilem swojej działalności, a więc nie widzieli potrzeby większych i celowych inwestycji. Dodatkowo brak współpracy oraz sprzeczność interesów administratorów zasobów, były przyczyną  faktycznego braku rynku energii.

         Powstanie PEC S.A. było przełomem nie tylko technicznym ale również jako wtórny efekt, w sposobie myślenia i postrzegania energetyki cieplnej. Nie stało się to z dnia na dzień, ale wraz z rozwojem sieci, wymiernością energii cieplnej i zmianami w mentalności mieszkańców, wzrosło zainteresowanie nowymi technologiami grzewczymi, termoizolacyjnymi i jasno uświadamianą koniecznością podejmowania działań inwestycyjnych, umożliwiających oszczędności ciepła. To co było zmorą technologiczną z lat 70-tych i 80-tych ubiegłego stulecia, a wiec niestabilny komfort cieplny, częste awarie, lejące zawory grzejnikowe czy leżące w kanałach rozizolowane rury – przeszło ostatecznie do historii.

Oczywiście wraz z rozwojem rynku, ulegała zmianie również polityka jakościowa Spółki. Na początku priorytetem działań było zahamowanie zapaści systemu cieplnego, później odbudowa i rozwój, a obecnie kładziemy coraz większy nacisk na ekspansję mającą na celu aktywne poszukiwanie nowych odbiorców i stałe poszerzanie oferty usług poza koncesyjnych.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, jest:

 1. PKD 35,30,Z – wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (działalność podstawowa),
 2. PKD 43,21,Z – wykonywanie instalacji elektrycznych,
 3. PKD 43,22,Z – wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 4. PKD 43,29,Z – wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 5. PKD 46,74,Z – sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
 6. PKD 80,20,Z – działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
 7. PKD 68,20,Z – wynajem nieruchomości na własny rachunek.

 Działalność podstawowa Spółki, w zakresie przesyłu i dystrybucji ciepła oraz jego obrotu opiera się o koncesję na przesył, dystrybucję i obrót ciepłem udzieloną na okres do 2020 roku.

Dotychczasowa działalność firmy pozwala Spółce korzystać z nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych. Nasze węzły cieplne, za pomocą których dostarczamy ciepło są wyposażone w pełną automatykę. Sieci cieplne, poza magistralą napowietrzną są wykonane w technologii rur preizolowanych, a sama magistrala napowietrzna jest zaizolowana w technologii antykradzieżowej.

W przedsiębiorstwie funkcjonuje zintegrowany system zarządzania pozwalający na bieżącą analizę spółki - obejmuje wszystkie funkcje przedsiębiorstwa: ekonomiczne, kadrowe, zaopatrzenie, bhp itp. i umożliwia na bieżąco weryfikować aktualną sytuację ekonomiczną spółki.

         PEC S.A. eksploatuje również system  Calidius, w którym zbierane są  informacje o sieciach i węzłach  cieplnych (m.in. położenie komór, długość, średnice, chropowatość, wyposażenie komór). Obliczeniowa część systemu służy jako narzędzie do kompleksowej analizy i określania parametrów pracy (hydraulika) sieci cieplnych o dowolnej złożoności.

            PEC S.A. w Bogatyni wykorzystuje w swojej działalności system radiowego odczytu ciepłomierzy, który przekazuje bezpośrednio  do Spółki aktualne dane z liczników ciepła, takie jak: temperatury, przepływy oraz ilość pobranego ciepła. System ten usprawnia  pracę miejskiego układu ciepłowniczego jak i proces fakturowania za zużyte ciepło - jest zintegrowany z systemem zarządzania. Ponadto Spółka dokonuje diagnostyki sieci ciepłowniczej kamerą termowizyjną.  

Awarie

Pogotowie ciepłownicze

TEL. 075 77 31 070 lub 993 lub 697 866 484
Awarie dotyczące systemu cieplnego zgłaszać należy
na Pogotowie Ciepłownicze.
Godziny pracy Pogotowia Ciepłowniczego:
W okresach zimowych - przez 7 dni w tygodniu całodobowo (w tym w święta)
W okresach letnich - przez 7 dni w tygodniu
w godz. 7.00-22.00

kazdy cieplo