FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

  • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
    Zapraszamy do siedziby - ul. Daszyńskiego 29 w Bogatyni!
  • Jeden z wielu węzłów cieplnych firmy APV
  • Promocja na badania termowizyjne!
    Skorzystaj z naszej promocji. Kliknij po więcej informacji
  • Jeden z wielu węzłów cieplnych firmy APV
  • Bądź na bieżąco! Wprowadzamy nowe usługi! Otrzymuj powiadomienia SMS-em!
  • Nasza firma otrzymała nominację do Ekostrateg 2017!

Witamy w dziale obsługi Klienta.

Mamy nadzieje, że informacje zawarte na tej podstronie będą dla państwa przydatne

 

Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy:

a) Biura Spółki oraz pracownicy zatrudnieni w systemie jednozmianowym:

 - godz. rozpoczęcia 7:00 godz. zakończenia 15:00

b)  Pracownicy zatrudnieni w systemie zmianowym w sezonie grzewczym:

 - I zmiana od godz. 7:00 do godz. 15:00

 - II zmiana od godz. 15:00 do godz. 23:00

 - III zmiana od godz. 23:00 do godz. 7:00

c) Pracownicy zatrudnieni w systemie zmianowym poza sezonem grzewczym:

 - I zmiana od godz. 7:00 do godz. 15:00

 - II zmiana od godz. 15:00 do godz. 23:00

 

Awarie dotyczące systemu cieplnego zgłaszać należy na Pogotowie Ciepłownicze (Tel. 075 77 31 070, lub 993).

W okresach zimowych Pogotowie pracuje całodobowo również w niedziele i święta,
w okresach letnich natomiast w systemie dwu zmianowym.

Interesanci przyjmowani są codziennie w dni robocze w godzinach pracy Spółki, tj. od 7:00 do 15:00,
w siedzibie firmy przy ul. Daszyńskiego 29 w Bogatyni.

 

ODBIORY WĘZŁÓW DOKONYWANE SĄ WE WTORKI I CZWARTKI W GODZINACH OD 8.00.00 DO 14.00.

TERMINY ODBIORÓW PROSIMY UZGADNIAĆ Z DZIAŁEM TECHNICZNYM - POKÓJ NR 3 LUB POD NR TELEFONÓW: 75 77 31 707, 783 889 902

Podczas Odbioru przy udziale służb technicznych PEC S.A. , Wykonawca robót węzła/ instalacji wykonuje:

1. Wpięcie węzła cieplnego do sieci cieplnej po stronie ,,wysokiej"

2. Uruchomienia węzła cieplnego po uprzednim zamontowaniu przez PEC S.A. urządzeń konntrolno-pomiarowych.

Odbiorowi przez służby techniczne PEC S.A. podlegają:

1. Roboty spawalnicze wykonane w trakcie budowy przyłącza do węzła (strona „wysoka”)
W trakcie odbioru należy przedłożyć :

- kserokopie aktualnych uprawnień spawalniczych W01 311

- oświadczenie wykonawcy węzła oraz robót montażowych o wykonaniu prac zgodnie z projektem budowlanym i sztuką budowlaną,

2. Roboty izolacyjne strony „wysokiej” - na odcinkach instalacji strony „wysokiej” zastosować izolację z wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła równym 0,035 W/(m K) w płaszczu z blachy stalowej o gr. 0,5 mm lub folii aluminiowej.

OBOWIĄZUJE ZASADA, ŻE ODEBRANE MOGĄ ZOSTAĆ TYLKO ROBOTY INSTALACYJNE WĘZŁÓW CIEPLNYCH BEZ ZASTRZEŻEŃ


Dodatkowych informacji udziela:
Dział Uzgodnień Rozliczeń i Dokumentacji - 75 77 31-491

Awarie

Pogotowie ciepłownicze

TEL. 075 77 31 070 lub 993 lub 697 866 484
Awarie dotyczące systemu cieplnego zgłaszać należy
na Pogotowie Ciepłownicze.
Godziny pracy Pogotowia Ciepłowniczego:
W okresach zimowych - przez 7 dni w tygodniu całodobowo (w tym w święta)
W okresach letnich - przez 7 dni w tygodniu
w godz. 7.00-22.00

kazdy cieplo