FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
  Zapraszamy do siedziby - ul. Daszyńskiego 29 w Bogatyni!
 • Jeden z wielu węzłów cieplnych firmy APV
 • Promocja na badania termowizyjne!
  Skorzystaj z naszej promocji. Kliknij po więcej informacji
 • Jeden z wielu węzłów cieplnych firmy APV
 • Bądź na bieżąco! Wprowadzamy nowe usługi! Otrzymuj powiadomienia SMS-em!
 • Nasza firma otrzymała nominację do Ekostrateg 2017!

WYCIĄG Z TARYFY DLA CIEPŁA

PEC S.A. W BOGATYNI

Taryfa dla ciepła zatwierdzona została decyzją Prezesa URE nr OWR.4210.21.2021.264.XIX.MK Z DN. 28.05.2021r.

 

1. Podział odbiorców na grupy taryfowe

 • Grupa A – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy i węzłów cieplnych odbiorcy,
 • Grupa B – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych sprzedawcy.

 

2. Ceny i stawki opłat

1. Rodzaje oraz wysokość stawek opłat sprzedawcy

GRUPA A

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość stawek opłat netto

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

56 119,83

rata miesięczna

4 676,65

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

22,11

GRUPA B

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość stawek opłat netto

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

79 386,20

rata miesięczna

6 615,52

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

33,52

 Ustalone wyżej stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). 

W odniesieniu do nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Rodzaje cen i stawek opłat dostawcy ciepła

Rozliczenia z odbiorcami, z którymi zawarto umowy sprzedaży ciepła będą uwzględniały również:

 • cenę ciepła (w zł/GJ),
 • cenę za zamówioną moc cieplną  (w zł/MW),
 • cenę nośnika ciepła dostarczanego do napełniania i uzupełniania jego ubytków w instalacjach odbiorczych (w zł/m3),
 • stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe (w zł/MW),
 • stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe (w zł/ GJ),

ustalone w taryfie dostawcy ciepła – grupa taryfowa W1.

3. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

W przypadku przyłączenia odbiorców, spełniających warunki określone w art. 7 ust. 5  ustawy, stosowane będą następujące stawki opłat za przyłączenie do sieci:

Rodzaj przyłączaJednostka miaryStawka opłaty
netto

DN 25

zł/m

223,95

DN 32

zł/m

246,25

DN 40

zł/m

264,24

 

Ustalone wyżej stawki opłat za przyłączenie nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Stawki opłat  obowiązują od 25.06.2021 roku.

 

 

Awarie

Pogotowie ciepłownicze

TEL. 075 77 31 070 lub 993 lub 697 866 484
Awarie dotyczące systemu cieplnego zgłaszać należy
na Pogotowie Ciepłownicze.
Godziny pracy Pogotowia Ciepłowniczego:
W okresach zimowych - przez 7 dni w tygodniu całodobowo (w tym w święta)
W okresach letnich - przez 7 dni w tygodniu
w godz. 7.00-22.00

kazdy cieplo