FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

  • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
    Zapraszamy do siedziby - ul. Daszyńskiego 29 w Bogatyni!
  • Jeden z wielu węzłów cieplnych firmy APV
  • Promocja na badania termowizyjne!
    Skorzystaj z naszej promocji. Kliknij po więcej informacji
  • Jeden z wielu węzłów cieplnych firmy APV
  • Bądź na bieżąco! Wprowadzamy nowe usługi! Otrzymuj powiadomienia SMS-em!
  • Nasza firma otrzymała nominację do Ekostrateg 2017!
WYCIĄG Z TARYFY DLA CIEPŁA
PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A.
ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW Z SIEDZIBĄ W BOGATYNI
Ceny i stawki opłat
Grupa W1
WyszczególnienieJednostkiWysokość cen i stawek opłat
netto
Cena za zamówiona moc cieplną zł/MW/rok 48 812,89
rata miesięczna 4 067,74
Cena ciepła zł/GJ 13,46
Cena nośnika ciepła zł/m3 7,64
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/rok 3 973,37
rata miesięczna 331,11
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 1,15

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług VAT. 

Podatek  VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ceny i stawki opłat obowiązują od 01.07.2017r.

Awarie

Pogotowie ciepłownicze

TEL. 075 77 31 070 lub 993 lub 697 866 484
Awarie dotyczące systemu cieplnego zgłaszać należy
na Pogotowie Ciepłownicze.
Godziny pracy Pogotowia Ciepłowniczego:
W okresach zimowych - przez 7 dni w tygodniu całodobowo (w tym w święta)
W okresach letnich - przez 7 dni w tygodniu
w godz. 7.00-22.00

kazdy cieplo