2023-03-16

OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKA

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni ogłasza nabór na stanowisko:

 

MISTRZ DS. SIECI I WĘZŁÓW / SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH

 

 1. Opis stanowiska – zakres podstawowych zadań na stanowisku:
 2. nadzór nad siecią ciepłowniczą,
 3. organizacja pracy podległych pracowników,
 4. prowadzenie pojazdu służbowego do 3,5 tony.

 

 1. Wymagania kwalifikacyjne:
 2. wykształcenie minimum średnie techniczne, specjalność: energetyka, elektryka, mechanika,
 3. prawo jazdy kat. B,
 4. dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia pracy na podobnym stanowisku oraz posiadanie aktualnych uprawnień w zakresie E1, E2, D1, D2.

 

III. Oferujemy:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. możliwość przystąpienia do pracowniczego programu emerytalnego,
 3. pracownikom mieszkającym poza Bogatynią oferujemy dofinansowanie dojazdów do i z pracy.
 4. Dokumenty aplikacyjne:
 5. list motywacyjny,
 6. curriculum-vitae (CV),
 7. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 8. kserokopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów specjalistycznych, szkoleń itp.,
 9. kserokopie świadectw pracy od poprzednich pracodawców.
 10. Termin składania dokumentów: 30.04.2023 r.

 

 1. Sposób prowadzenia oceny kandydatów do zatrudnienia:
 2. rozmowa kwalifikacyjna,
 3. badania lekarskie.

VII. Miejsce składania dokumentów:

 

 1. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
 2. Daszyńskiego 29

59-920 Bogatynia

 

 1. Osobiście w siedzibie Spółki:

Dział Kadr – I piętro pok. nr 12

 

 1. Dokumenty można również przesyłać na adres e-mail:tonia@pec.bogatynia.pl

W przypadku przekazania w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych w szerszym zakresie, niż stanowi art. 221 Kodeksu pracy prosimy o umieszczenie w CV i/lub w liście motywacyjnym klauzuli: „Oświadczam, że przekazywane przeze mnie CV i/lub list motywacyjny zawierają dane osobowe w szerszym zakresie, niż stanowi art. 221 Kodeksu pracy, w związku z powyższym wyrażam dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji”.

 

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji prosimy o umieszczenie w CV i/lub w liście motywacyjnym klauzuli:

„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni, w tym umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni i przechowywanie ich przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie dane osobowe zostaną trwale usunięte”.

 

Prosimy o zamieszczenie w zgłoszeniu adresu e-mail lub numeru telefonu kontaktowego.

Zastrzegamy sobie możliwość nawiązania kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.