FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
  Zapraszamy do siedziby - ul. Daszyńskiego 29 w Bogatyni!
 • Jeden z wielu węzłów cieplnych firmy APV
 • Promocja na badania termowizyjne!
  Skorzystaj z naszej promocji. Kliknij po więcej informacji
 • Jeden z wielu węzłów cieplnych firmy APV
 • Bądź na bieżąco! Wprowadzamy nowe usługi! Otrzymuj powiadomienia SMS-em!
 • Nasza firma otrzymała nominację do Ekostrateg 2017!

Szanowni Państwo,

Na podstawie artykułu 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  zwanego dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A z siedzibą w Bogatyni i adresie: ulica Daszyńskiego 29, 59-920 Bogatynia; nr telefonu 75 77 31 922 Fax 75 77 31 924.; adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A w Bogatyni zwane dalej PEC S.A. wyznaczyło koordynatora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych, poprzez: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   telefonicznie - 75 77 31 922 wew. 413 lub osobiście w siedzibie Spółki.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 1. zawarcia i wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem   umowy, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO,
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PEC S.A. na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Prawa energetycznego oraz przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO,
 3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu PEC S.A., polegającego na ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub  obronie przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO,
 4. kierowania treści marketingowych i promocyjnych usług oferowanych przez PEC S.A drogą pocztową,  telefoniczną lub e-mailową, w zależności od tego na którą drogę komunikacji wyrazili Państwo zgodę, na podstawie art. 6 ust 1 lit. f  RODO.
 5. Dotyczące Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innym odbiorcom, związanym
  z PEC S.A umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych (kancelarie prawne, firmy windykacyjne, firmy IT, operatorzy pocztowi, banki, firmy kurierskie), w celu realizacji zawartej z Państwem umowy lub dochodzenia od Państwa należnych roszczeń oraz organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres do zakończenia realizacji umowy,
  a po tym czasie przez okres nie dłuższy niż 6 lat, co związane jest z wymogiem przechowywania dokumentów finansowo-księgowych. Okres ten może zostać przedłużony o okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami przez PEC S.A. W przypadku danych podanych nieobowiązkowo (np. korespondencja elektroniczna) – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż okresy określone powyżej. Po upływie wyżej wymienionych okresów podane przez Państwa dane osobowe są usuwane.
 7. Przysługuje Państwu prawo względem PEC S.A. do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawienia) danych,
 3. usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 5. przenoszenia swoich danych zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 6. złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo jej wycofania - zgodę można odwołać w dowolnym momencie; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie danych osobowych przez Państwo jest wymagane przez PEC S.A. w celu zawarcia umowy i jej realizacji, z wyjątkiem danych osobowych nieobowiązkowych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania wymaganych przez PEC S.A danych osobowych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez PEC S.A. w tym profilowaniu.

Awarie

Pogotowie ciepłownicze

TEL. 075 77 31 070 lub 993 lub 697 866 484
Awarie dotyczące systemu cieplnego zgłaszać należy
na Pogotowie Ciepłownicze.
Godziny pracy Pogotowia Ciepłowniczego:
W okresach zimowych - przez 7 dni w tygodniu całodobowo (w tym w święta)
W okresach letnich - przez 7 dni w tygodniu
w godz. 7.00-22.00

kazdy cieplo