Dzwoniąc pod numer 75 77 25 409 lub odwiedzając osobiście Dział Uzgodnień, Rozliczeń i Dokumentacji uzyskacie Państwo w jednym miejscu informacje o świadczonych usługach.

W Dziale Uzgodnień, Rozliczeń i Dokumentacji można między innymi:

  • obrać odpowiednie formularze wniosków,uzyskać informację o możliwościach przyłączenia do sieci ciepłowniczej,
  • podpisać umowę o przyłączenie do sieci,otrzymać aktualną taryfę dla ciepła,uzyskać informację nt. faktury za ciepło,
  • złożyć osobiście lub telefonicznie reklamacje dotyczące realizacji umowy i rozliczenia za pobrane ciepło,
  • zyskać informacje o przewidywanych przerwach w dostawie ciepła,
  • zlecić usługę konserwacji węzła cieplnego przez Pogotowie Ciepłownicze.