Dzwoniąc pod numer (75) 77 25 400 lub odwiedzając osobiście Sekretariat mieszczący się w siedzibie Spółki.

Awarie dotyczące systemu cieplnego zgłaszać należy na Pogotowie Ciepłownicze (Tel. 075 77 31 070, lub 993). W okresach zimowych Pogotowie pracuje całodobowo również w niedziele i święta, w okresach letnich natomiast w systemie dwu zmianowym.                                                                     

Interesanci przyjmowani są codziennie w dni robocze w godzinach pracy Spółki, tj. od 7:00 do 15:00, w siedzibie firmy przy ul. Daszyńskiego 29 w Bogatyni.                                                   

Wszelką korespondencję przyjmuje wyłącznie pracownik Sekretariatu. Po jej zaewidencjonowaniu, Prezes Zarządu, bądź jego Zastępcy kierują poszczególne pisma do odpowiednich działów Spółki. Na każde pismo wpływające do firmy, udzielana jest pisemna odpowiedź, która następuje bez zbędnej zwłoki