2024-01-24

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup materiałów preizolowanych do budowy sieci cieplnej Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znajduje się pod adresem: https://pecbogatynia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/424431

2024-01-12

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami – Trzciniec – Etap III. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znajduje się […]

2023-07-24

Przedmiotem zamówienia jest:  Termomodernizacja napowietrznej magistrali ciepłowniczej DN400 na trasie Elektrownia Turów – Bogatynia od podpory Nr 545 do podpory […]

2023-05-17

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami – Trzciniec – Etap II. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znajduje się […]

2023-02-07

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami – Trzciniec – Etap I. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znajduje się […]

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup materiałów preizolowanych do budowy sieci cieplnej Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znajduje się pod adresem: https://pecbogatynia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html//371966

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie przeciskupod jezdnią drogi Nr 354 – Etap I budowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami – Trzciniec Ogłoszenie […]