O firmie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. prowadzi działalność od 1996r.Powstanie specjalistycznej firmy ciepłowniczej, było pierwszym krokiem w procesie odbudowy systemu cieplnego Miasta i Gminy Bogatynia. PEC S.A. jest strategiczną Spółką dla Miasta i Gminy Bogatynia oraz kluczową jednostką przyczyniającą się do minimalizacji niskiej emisji, a tym samym poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Bogatynia.

 

Głównym celem działalności Spółki jest dostawa ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb Miasta i Gminy Bogatynia. Spółka dostarcza ciepło systemowe do ok. 90% mieszkańców, tj. ponad 15 tysięcy osób. Do ponad 60 km lokalnej sieci ciepłowniczej przyłączone jest ponad 1700 punktów odbioru, w tym ok. 1300 odbiorców to odbiorcy indywidualni – gospodarstwa domowe jedno- lub dwurodzinne z zamówioną mocą poniżej 15kW.

 

Spółka PEC S.A. zapewnia mieszkańcom Miasta i Gminy Bogatynia dostęp do stabilnego, bezpiecznego i ekologicznego ciepła sieciowego oraz usług związanych z produkcją i serwisem węzłów cieplnych.

 

Dotychczasowa działalność firmy pozwala Spółce korzystać z nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych. Nasze węzły cieplne, za pomocą których dostarczamy ciepło są wyposażone w pełną automatykę. Sieci cieplne, poza magistralą napowietrzną są wykonane w technologii rur preizolowanych, a sama magistrala napowietrzna jest zaizolowana w technologii antykradzieżowej.

 

PEC S.A. w Bogatyni wykorzystuje w swojej działalności system radiowego odczytu ciepłomierzy, który przekazuje bezpośrednio  do Spółki aktualne dane z liczników ciepła, takie jak: temperatury, przepływy oraz ilość pobranego ciepła. System ten usprawnia  pracę miejskiego układu ciepłowniczego jak i proces fakturowania za zużyte ciepło. Ponadto Spółka dokonuje diagnostyki sieci ciepłowniczej kamerą termowizyjną. 

 

W przedsiębiorstwie funkcjonuje zintegrowany system zarządzania pozwalający na bieżącą analizę Spółki – obejmuje wszystkie funkcje przedsiębiorstwa: ekonomiczne, kadrowe, zaopatrzenie, bhp itp. i umożliwia na bieżąco weryfikować aktualną sytuację ekonomiczną Spółki.

 

Misja Spółki

 

Dążenie do spełnienia aktualnych i przyszłych oczekiwań Klientów w zakresie wysokiej niezawodności dostawy ekologicznego ciepła.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, jest:

PKD 35.30.Z

wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (działalność podstawowa).

PKD 43.21.Z

wykonywanie instalacji elektrycznych.

PKD 43.22.Z

wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.

PKD 43.29.Z

wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.

PKD 46.74.Z

sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego.

PKD 80.20.Z

działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa.

PKD 68.20.Z

wynajem nieruchomości na własny rachunek.

PKD 77.32.Z

wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

PKD 42.21.Z

roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

PKD 43.12.Z

przygotowanie terenu pod budowę

PKD 71.12.Z

działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

PKD 28.21.Z

produkcja pieców, palenisk i palników piecowych