Władze spółki

Walne Zgromadzenie

PGE Energia Ciepła Spółka Akcyjna, Budynek SKYLIGHT, XII P., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

(34,93 % udziału w kapitale zakładowym, co daje 101.036 sztuk akcji po 100,00 zł każda)

Gmina i Miasto Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia

(65,07 % udziału w kapitale zakładowym, co daje 188.250 sztuk akcji po 100,00 zł każda)

Rada Nadzorcza

Radosław Ilczuk

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Konrad Leśniewski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Agnieszka Skonieczka

Sekretarz Rady Nadzorczej

Tomasz Sobota

Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

Tomasz Włodarczyk

Prezes Zarządu

Grzegorz Niedbała

Członek Zarządu