2023-03-16

Dzwoniąc pod numer 75 77 31 491 lub odwiedzając osobiście Dział Uzgodnień, Rozliczeń i Dokumentacji uzyskacie Państwo w jednym miejscu informacje o świadczonych usługach.

W Dziale Uzgodnień, Rozliczeń i Dokumentacji można między innymi:

  • pobrać odpowiednie formularze wniosków,
  • uzyskać informację o możliwościach przyłączenia do sieci ciepłowniczej,
  • podpisać umowę o przyłączenie do sieci,
  • otrzymać aktualną taryfę dla ciepła,
  • uzyskać informację nt. faktury za ciepło,
  • złożyć osobiście lub telefonicznie reklamacje dotyczące realizacji umowy i rozliczenia za pobrane ciepło,
  • uzyskać informacje o przewidywanych przerwach w dostawie ciepła, zlecić usługę konserwacji węzła cieplnego przez Pogotowie Ciepłownicze.