Realizując obowiązek wynikającego z art. 7b ust. 5 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022r. poz. 1385, z poźn. zm.) informujemy, że w roku 2023 wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2166 ze zm) wynosi: 33,25