2024-06-28

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni informuje, iż zgodnie z Art. 4 ust.1 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r. Poz. 1967 ze zm.) i Ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z 2024 r. Poz. 859), w rozliczeniu z odbiorcami uprawnionymi będą stosowane ceny i stawki opłat zgodnie z cennikami które znajdują się w sekcji ceny maksymalne ciepła.

Mając na uwadze powyższe informujemy, iż w wyniku zmian przepisów prawa nastąpi średnio ok. 4,2 % wzrost cen i stawek opłat w stosunku do obecnie stosowanych.