2023-03-16

Jak w prosty sposób sprawdzić czy moc zamówiona jest odpowiednia?

Wystarczy sprawdzić temperatury strony wysokiej (czyli na zasilaniu z sieci i powrocie do sieci). Najlepiej tą czynność wykonać podczas gdy jest intensywny odbiór ciepłej wody użytkowej (jeden z domowników bierze kąpiel pod prysznicem lub nalewa wodę do wanny).

Należy wówczas zanotować z licznika takie parametry jak:

– przepływ chwilowy Q?,

– temperatura zasilania t?,

– temperatura powrotu t?.

Wyżej wymienione wartości należy zestawić z tabelą regulacyjną, którą wszyscy nasi odbiorcy otrzymają wraz z programem sieci.

Rozważymy kilka wariantów:

1) Wariant I (dla okresu letniego) wg tabeli regulacyjnej: zasilanie 68°C (±5°C); powrót 51°C (±5°C):

– Przepływ zgodny z umową (dostosowany do mocy zamówionej)

– temp.  zasilania strona wysoka – 68°C (±5°C)

– temp.  powrotu strona wysoka – 45°C (±5°C)

(Uwaga: optymalna różnica temperatur w sezonie letnim na zasilaniu i powrocie powinna mieścić się w granicach 20÷30°C)

Diagnoza:

  1. a) temperatura ciepłej wody użytkowej na poziomie zadowalającym – wielkość mocy prawidłowo dobrana
  2. b) temperatura ciepłej wody użytkowej na poziomie niższym niż oczekiwana:

– możliwe, że ciśnienie wody zimnej (dostarczanej z sieci wodociągowej) do węzła jest zbyt wysokie i wymiennik nie ma odpowiedniej ilości czasu na jej podgrzanie. Należy wówczas ograniczyć przepływ poprzez zastosowanie reduktora ciśnienia zimnej wody użytkowej / przykręcenie „kurków” / zastosować w punktach poboru perlator. Perlator to nakładka w kształcie sitka napowietrzająca strumień wody, którą montuje się u wylotu kranu, lub słuchawki prysznicowej z funkcją napowietrzania. Dzięki tym urządzeniom wydaje nam się, jakby z kranu płynęło więcej wody niż w rzeczywistości. To małe sitko może sprawić, że zużycie wody będzie nawet o 50% mniejsze!

2) Wariant II (dla okresu letniego) wg tabeli regulacyjnej: zasilanie 68°C (±5°C); powrót 51°C (±5°C):

– Przepływ zgodny z umową (dostosowany do mocy zamówionej)

– temp.  zasilania strona wysoka – 68°C (±5°C)

– temp.  powrotu strona wysoka – 60°C (±5°C)

(Uwaga: optymalna różnica temperatur w sezonie letnim na zasilaniu i powrocie powinna mieścić się w granicach 20÷30°C)

Diagnoza:

  1. a) temperatura ciepłej wody użytkowej na poziomie zadowalającym, niewielka różnica między temp. zasilania a powrotem (mniejsza niż 20°C) – wielkość mocy przewymiarowana, należy zwrócić się do PEC S.A z wnioskiem o zmniejszenie mocy zamówionej
  2. b) temperatura ciepłej wody użytkowej na poziomie niższym niż oczekiwana- możliwe warianty:

– niesprawna zawór regulacyjny, który odpowiada za przygotowanie ciepłej wody użytkowej – należy wezwać serwis.

– wymiennik ciepła jest zanieczyszczony i nie jest wstanie przekazać energii cieplnej jaka jest dostarczana do waszego węzła – należy zlecić czyszczenie chemiczne wymienników ciepła.

3) Wariant III (dla okresu letniego wg tabeli regulacyjnej: zasilanie 68°C (±5°C); powrót 51°C (±5°C):

– Przepływ zgodny z umową (dostosowany do mocy zamówionej)

– temp.  zasilania strona wysoka – 68°C (±5°C)

– temp.  powrotu strona wysoka – 30°C (±5°C)

(Uwaga: optymalna różnica temperatur w sezonie letnim na zasilaniu i powrocie powinna mieścić się w granicach 20÷30°C)

Diagnoza:

  1. a) temperatura ciepłej wody użytkowej na poziomie zadowalającym – wielkość mocy prawidłowo dobrana, niemniej jednak w przypadku węzłów starszej generacji, które nie są wyposażone w regulator z priorytetem na ciepłą wodę użytkową w okresie grzewczym mogą pojawić się problemy z niewystarczającą temperaturą ciepłej wody użytkowej, zaleca się przeprowadzić modernizację węzła.
  2. b) temperatura ciepłej wody użytkowej na poziomie niższym niż oczekiwana- możliwe warianty:

 

– wymiennik do przygotowania ciepłej wody użytkowej ma za małą moc, należy wymienić na mocniejszy (min. 50 kW / na jedno gospodarstwo domowe) – nie wymaga zwiększenia mocy znamionowej, nie zwiększy się opłata stała

– wielkość mocy niedoszacowana, należy zwrócić się do PEC S.A z wnioskiem o specjalistyczną diagnozę i w ostateczności o zwiększenie mocy zamówionej.

Niemniej jednak w celu oszczędzania wody zimnej jak i ciepłej czyli obniżenie rachunków, warto wyposażyć punkty poboru wody we wcześniej wspomniane perlatory (napowietrzacze).

Należy również zwrócić uwagę na prawidłowość działania węzłów. Kontrolę taką we własnym zakresie zalecamy wykonać w okresie letnim (w sezonie grzewczym zalecamy zlecić służbom PEC), których pracę krótko omówimy tak by każdy mógł sprawdzić sam jego działanie.

W okresie kiedy centralne ogrzewanie jest wyłączone i nikt z domowników nie korzysta z ciepłej wody użytkowej na wskazaniu licznika ciepła, przepływ nie powinien być wyższy niż 10% natężenia przepływu zawartego w umowie.

W przypadku gdy przepływ się nie zmienia i jest bliski 100% przepływu wg umowy oznacza to że przyczyną może być:

– niesprawny zawór lub/i element termostatyczny (ew. siłownik) ciepłej wody użytkowej.

– niesprawny zawór lub/i siłownik centralnego ogrzewania.

– niesprawne sterowanie węzłem cieplnym (uszkodzony sterownik pogodowy lub pokojowy),

– nieprawidłowe nastawy sterownika pokojowego lub pogodowego.

– węzeł cieplny jest starej generacji i należy go wymienić na nowy lub przeprowadzić modernizację.

Niesprawny węzeł cieplny bezpośrednio wpływa na wysokość opłat odbiorcy ponieważ może on generować wymierną stratę.

Przykład:

– moc zamówiona 10 kW (0,001MW)

– przepływ zgodny z umową 233 l/h (0,233 Mg/h)

– temp. zasilania 68°C

– temp. powrotu 67°C

Jak z powyższego wynika różnica temperatur jest zaledwie 1°C, podstawiając te dane do wzoru wynika że,

Odbiorca miesięcznie zużywa do 0,7Gj więcej niż potrzebuje, czyli rocznie jest to ok. 8 GJ

Niesprawny węzeł cieplny wpływa również pośrednio na wyższe rachunki za energię cieplną, ponieważ energia cieplna nie wykorzystana u naszego odbiorcy podwyższa temperaturę powrotu nośnika energii a tym samym generuje dodatkowe straty przesyłowe. Dlatego też w tym przypadku, służby PEC S.A. są zobowiązane do wezwania właściciela urządzenia do przywrócenia stanu technicznego węzła cieplnego niepowodującego zakłócenia pracy sieci.

Jeżeli po przeprowadzonej diagnostyce macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości zachęcam do skontaktowania się z serwisem PEC.

Jeżeli odbiorca posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności, może sam we własnym zakresie wykonać naprawę węzła lub też zlecić służbom PEC S.A., co wg nas jest najbardziej korzystne ze względów formalnych i ekonomicznych.

Zlecając przeglądy i naprawy naszemu przedsiębiorstwu, macie Państwo gwarancję jakości wykonanych usług, gwarancję na wszystkie części podlegające gwarancji producenta, których nie musicie Państwo nigdzie odsyłać, ponieważ wszystkie formalności przeprowadzane są przez pracowników PEC S.A.