2023-07-24

Przedmiotem zamówienia jest:

 Termomodernizacja napowietrznej magistrali ciepłowniczej
DN400 na trasie Elektrownia Turów – Bogatynia od podpory
Nr 545 do podpory Nr 577

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znajduje się pod adresem:

https://pecbogatynia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/402509/