2023-02-07

Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami – Trzciniec – Etap I.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znajduje się pod adresem:

https://pecbogatynia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/371567