2023-02-07

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie przeciskupod jezdnią drogi Nr 354 – Etap I budowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami – Trzciniec

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znajduje się pod adresem:

https://pecbogatynia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/372954