2023-05-17

Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami – Trzciniec – Etap II.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znajduje się pod adresem:

https://pecbogatynia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/394913