2023-03-16

Reklamację wysokości faktury za energię cieplną można złożyć:

– telefonicznie – dzwoniąc do Działu Uzgodnień, Rozliczeń i Dokumentacji pod nr telefonu: 75 77 25 405,

– listownie, pocztą elektroniczną na adres e-mail: pec@pec.bogatynia.pl

– osobiście w Dziale Uzgodnień, Rozliczeń i Dokumentacji – I piętro pokój nr 14.

W przypadku awarii lub nieprawidłowego działania węzła cieplnego zgłoszenia należy kierować na telefon alarmowy Pogotowia Ciepłowniczego – 697 866 484 lub 75 77 25 401, 993