2023-02-07

Ciepło systemowe produkuje się w elektrociepłowniach lub ciepłowniach oddalonych od centrów miast. Stamtąd, za pomocą sieci ciepłowniczych (systemu rurociągów) dociera do budynków pod postacią bardzo ciepłej wody. Budynek przyłączony do systemu ciepłowniczego wyposażony jest w wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania wypełnioną wodą, która następnie trafia do kaloryferów w całym budynku. W jaki sposób woda w instalacji budynku staje się ciepła? Dzięki urządzeniu nazywanym wymiennikiem ciepła. Pozwala ono ogrzać zimną wodę w instalacji budynku, cieplejszą wodą pochodzącą z systemu ciepłowniczego. Po oddaniu ciepła w wymienniku, schłodzona woda wraca rurociągami do elektrociepłowni, gdzie zostaje ponownie ogrzana i cały proces powtarza się. Dokładny opis zasady działania systemu ciepłowniczego znajduje się poniżej.